Kierrätys.info (v2.0) API rajapinta

Kierrätys.info –järjestelmä on Jätelaitosyhdistys ry:n (JLY) toteuttama ja ylläpitämä valtakunnallinen kierrätyspisteiden tietokanta. Tietojen päivittäminen tapahtuu hajautetusti jätelaitosten ja sopimuskumppaneiden (tuottajayhteisöjen) toimesta. Järjestelmään kuuluva julkinen hakupalvelu toimii netissä osoitteessa: www.kierratys.info

ohjeessa kuvataan JLY:n tarjoama avoin sovellusrajapinta järjestelmän julkiseen dataan. Rajapinta mahdollistaa sovelluskehityksen erilaisille ohjelmistoalustoille, esim. mobiiliympäristöön. Järjestelmän päivittyvä, ajantasainen julkinen data on saatavissa reaaliaikaisesti kutsumalla rajapintaa ohjeessa kuvatulla tavalla. JLY pyrkii kehittämään rajapintaa siten, että se on ns. taaksepäin yhteensopiva. Suuremmissa muutoksissa rajapinta versioidaan ja versionumero sisällytetään palvelukutsun URI-polkuun.

Uusin rajapinta löytyy osoitteesta:
http://kierratys.info/2.0/

Rajapinnan versio 1.5 on edelleen toiminnassa:
http://kierratys.info/1.5/

Rajapintaa käyttävän, lähtökohtaisesti maksuttoman ohjelmiston tai palvelun tulee edistää kierrätystä ja kierrätyspisteisiin liittyvän informaation saatavuutta. JLY:llä on oikeus muuttaa rajapintaa tai rajoittaa sen käyttöä tarvittaessa, esimerkiksi tilanteessa jossa käytöstä aiheutuu palvelulle liiallista kuormitusta tai palvelua käytetään väärin.

» Rajapinnan käyttöohjeet